Natuurgeneeskunde

 

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze welke uitgaat van een holistische benadering. Lichaam en geest worden hierbij als één geheel gezien. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het uitgangspunt van natuurgeneeskunde is het ondersteunen van het natuurlijke zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Kenmerkend voor een holistische benadering is dat de behandeling zich richt op het verhelpen van de oorzaak van de klacht en niet primair op bestrijden van een symptoom. Door deze dieperliggende oorzaak op te sporen en te behandelen, wordt het zelfgenezend vermogen van het dier gestimuleerd.

Ook preventie speelt een grote rol in de natuurgeneeskunde. Een dier dat zowel fysiek als mentaal in balans is, zal minder snel een ziekte ontwikkelen. Mocht het tóch tot een ziekte komen, dan zal de natuurlijke afweer zodanig zijn dat de ziekte snel wordt bestreden.

Natuurlijke geneeswijzen die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleren zijn bijvoorbeeld:

* Bach bloesemremedies
* Essentiële oliën / aromatherapie
* Manuele therapie zoals massage
* Tteam

Natuurgeneeskunde kan bij verschillende klachten als alternatief voor reguliere diergeneeskunde worden ingezet, maar ook ter aanvulling of ondersteuning van een reguliere behandeling.

Het kan zowel curatief, palliatief als preventief werken. U kunt terecht voor onder andere problemen op het gebied van:

* Gedrag

* Urinewegen

* Huid en vacht

* Hormoonbalans

* Spijsvertering

* Ouderdomsklachten

* Luchtwegen

* Ondersteuning bij chronische aandoeningen

* Weerstand

 

 

Natuurgeneeskunde kan de reguliere diergeneeskunde niet vervangen. Bij acute problemen dient u dan ook altijd contact op te nemen met de dierenarts.