Werkwijze

  

Een adviesconsult dat 1 tot 1 1/2 uur duurt, vindt plaats in de eigen vertrouwde omgeving van het dier. Dit om het dier te kunnen waarnemen terwijl hij zijn normale gedrag vertoont. Onnodige spanning wordt hierdoor vermeden, waardoor er geen vertekend beeld kan ontstaan.

Tijdens het consult wordt actuele en achtergrond informatie ingewonnen over de klacht en wordt het dier uitgebreid geobserveerd.
Door vraagstelling, observatie, fysiek, mentaal en energetisch onderzoek wordt het totaalbeeld van het dier in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens wordt een conclusie, een behandelplan en het te verwachten resultaat voorgesteld.

Het behandel advies kan bestaan uit maatregelen en / of natuurlijke middelen zoals Bach bloesemtherapie of essentiële oliën, een voedingsadvies, bewegingsadvies, massage, TTeam / TTouch.

Indien tijdens het consult blijkt dat er specifiek onderzoek noodzakelijk is, wordt er in dat geval doorverwezen naar de dierenarts. Samenwerking is op diergeneeskundig gebied van belang om tot een optimaal resultaat te komen. Elke discipline heeft immers zijn eigen vakgebied.
Indien nodig of gewenst, wordt dan ook samengewerkt met onder andere dierenartsen, een holistisch dierenarts, een tandheelkundig paardendierenarts, een honden gedragstherapeut, een dierfysiotherapeut etc.